Lipec

Územní plán obce

Územní plán obce

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
00_Textová část.pdf 218.98 kB A D
01_Základní členění území.pdf 633.99 kB A D
02_Hlavní výkres.pdf 1.14 MB A D
03_Výkres vps.pdf 630.1 kB A D
O1_Koordinační výkres.pdf 1.44 MB A D
O2_Širší vztahy.pdf 15 MB A D
O3_Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL.pdf 973.16 kB A D