Lipec

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Informace dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

1. název

Obec  LIPEC

2. Důvod a způsob založení

Obec LIPEC byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Josefa Havrdy , kterému je podřízen další zaměstnanec obce:

  • Iveta Špinková - účetní

Zastupitelstvo

 

* Josef Havrda

* Václava Hlavatá

* Tomáš Černý

* Vladimír Toman

* Zdeněk Zemánek

* Petr Jehlička

* Jiří Doležal

 

Složení výborů a komisí

 

Finanční výbor

Vladimír Toman - předseda
Vlasta Sykáčková
Marcela Tomanová

Kontrolní výbor

Jiří Doležal - předseda
Václav Král
Miloslav Nehasil

Výbor pro tělovýchovnou činnost a sport

Petr Jehlička - předseda
Michal Nehasil
Miloš Hampl

Sociální, zdravotní a kulturní výbor

Tomáš Černý - předseda
Lenka Havrdová
Blanka Černá

Výbor pro  životní prostředí

Zdeněk Zemánek - předseda
Jana Doležalová
Petra Králová

4. Kontaktní spojení

Starosta obce: Josef HAVRDA

Adresa: Lipec čp. 83

             281 26 Týnec nad Labem


Spojení:
Tel: 320 789 260

 

 

 

GSM: 723 468 802

e-mail: info@lipec.cz

 ID dat.schránky :  ga4aj92

 

4.1 Úřední hodiny        

 Pracovní doba  Úřední hodiny
Pondělí   16.00 - 18.00 hod
Úterý    
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    
     

         

 4.2 Adresa internetové stránky
                      www.lipec.cz

5. Bankovní spojení

Případné platby lze poukázat :

účet u KB Kolín  8023151/0100

účet u KB Kolín  43-8412050297/0100 spořící účet

účet u ČNB - 94-6319151/0710

6. IČO

IČO: 00473715

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Rozpočet

8.2. Závěrečný účet

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Jednací řád ZO Lipec.pdf 165.72 kB A D

9. Žádosti o informace

Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Žádosti o.pdf 130.23 kB admina admina

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • písemně,
  • osobně,
  • e-mailem,
  • elektronickým podáním,
  • telefonicky.

Kontakty na úřad obce, včetně úředních hodin naleznete v sekci 4. Kontakty

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Opravné prostředky.pdf 114.42 kB admina admina

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na úřadu obce.

14. Předpisy

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce ve věci poskytování informací
rozhoduje:

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
zákon č.pdf 116.06 kB admina admina

15. Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad :

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Sazebník úhrad lipec.pdf 247.21 kB admina admina

16. Výroční zpráva

Přiložené soubory - archiv Zobrazit archivované soubory Zobrazit aktuálně platné soubory
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Výroční zpráva 2019.doc 31 kB A D do 15.02.2021
Výroční zpráva 2020.doc 30.5 kB A D do 21.02.2022
výroční zpráva 2021.doc 31 kB A D od 21.02.2022
Výroční zpráva lipec.doc 29.5 kB A D do 01.11.2018
Výroční zpráva.pdf 297.13 kB A D do 13.03.2017

17. Odpověď na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Přiložené soubory - archiv Zobrazit archivované soubory Zobrazit aktuálně platné soubory
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
10 mimozemská studie.doc 35 kB A D
3 Istav.doc 29 kB A D
4 Ambros.doc 30.5 kB A D
7 I.T. §106.doc 33.5 kB A D od 06.05.2022
8 I.T. §106.doc 34.5 kB A D od 06.05.2022
9 I.T. §106.pdf 297.25 kB A D od 10.05.2022
9 kross.doc 31 kB A D
Blažej.pdf 414.01 kB A D
Jiří Lacina.pdf 36.24 kB A D
lipec vo.pdf 145.23 kB A D
LitFin.pdf 37.89 kB A D
Míka.pdf 305.54 kB A D do 01.03.2018
REMA.pdf 309.74 kB A D

18. GDPR

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  
Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz
 
"Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů)." 
 
Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Zásady ochrany a zpracování OÚ.docx 27.67 kB A D