Lipec

Poskytované služby

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál

Od 1. prosince 2008 lze získat
na Obecním úřadě v Lipci ověřené výstupy z těchto informačních systémů:

  • Výpis z Katastru nemovitosti – výpis listu vlastnictví
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

Provádíme ověřování listin a podpisů.

Cena : ověření listiny - každá strana 30,-Kč

          ověření podpisu - jeden podpis 30,-Kč

 

Konverze se neprovádí dle zákona č. 300/2008 Sb :

Osobní doklady a průkazy :  např. občasnký průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu cizince

Profesní, opravňující a jiné průkazy: řidičský průkaz, zbrjní průkaz, služební průkaz, rybářský lístek, lovecký lístek

Bankovní produkty a cenné papíry : vkladní knížka, směnka, šek

Ostatní : geometrický plán, technikcá kresba, los, sázenka, dokument opatřený plastickým textem