Lipec

Zastupitelstvo obce

STAROSTA

Josef HAVRDA

MÍSTOSTAROSTKA

Hana KURZOVÁ

ZASTUPITELSTVO

Josef Havrda

Hana Kurzová

Vladimír Toman
Jiří Doležal
Petr Jehlička
Marcela Tomanová
Markéta Piskačová