Lipec

Zastupitelstvo obce

STAROSTA

Josef HAVRDA

MÍSTOSTAROSTKA

Václava Hlavatá

ZASTUPITELSTVO

Josef Havrda

Václava Hlavatá

Vladimír Toman
Jiří Doležal
Petr Jehlička
Tomáš Černý
Zdeněk Zemánek