Lipec

Zastupitelstvo obce

STAROSTKA

Hana Kurzová

MÍSTOSTAROSTA

Josef Havrda

ZASTUPITELSTVO

Hana Kurzová

Josef Havrda

Vladimír Toman
Miloš Hampl
Jiří Doležal
Petr Jehlička
Marcela Tomanová